E475 - Polyglycerolestrar av fettsyror

Additive Group
Emulgerings-, stabiliserings- och förtjockningsmedel

Description
Framställs av glycerol (E 422) och fettsyror (E570). Fetterna kan vara av animaliskt ursprung. Emulgerings- och stabiliseringsmedel. Får användas i bl.a. kaffebröd, vissa frukostflingor, godis, tuggummi, efterrätter, fettemulsioner, bantningspreparat och gräddersättningar. Mängdbegränsningar.

ADI
25 mg/kg/dygn

Eventuellt av animaliskt ursprung