E477 - 1,2-propylenglykolestrar av fettsyror

Additive Group
Emulgerings-, stabiliserings- och förtjockningsmedel

Description
Framställs kemiskt av propylenglykol (E 1520) och fettsyror (E 570). Fetterna kan vara av animaliskt ursprung. Emulgeringsmedel. Får användas i bl.a. efterrätter, fettemulsioner avsedda för bakning, kaffebröd, godis, bantningspreparat och gräddersättningar. Mängdbegränsningar.

ADI
25 mg propylenglykol/kg/dygn

Eventuellt av animaliskt ursprung