E479b - Termiskt oxiderad sojabönsolja som reagerat med mono- och diglycerider av fettsyror

Additive Group
Emulgerings-, stabiliserings- och förtjockningsmedel

Description
Framställs kemiskt av sojabönsolja och glycerider (E 471). Glyceriderna kan vara av animaliskt ursprung. Får endast användas som emulgeringsmedel i fettemulsioner avsedda för stekning. Mängdbegränsning.

ADI
30 mg/kg/dygn

Eventuellt av animaliskt ursprung