E483 - Stearyltartat

Additive Group
Emulgerings-, stabiliserings- och förtjockningsmedel

Description
Framställs kemiskt av stearylalkohol och vinsyra (E 334). Stearinsyran som stearylalkoholen härstammar från kan vara av animaliskt ursprung. Mjölbehandlingsmedel. Får endast användas i bröd, kaffebröd och efterrätter. Mängdbegränsningar.

ADI
20 mg/kg/dygn

Eventuellt av animaliskt ursprung