E499 - Stigmasterolrika växtsteroler

Additive Group
Emulgerings-, stabiliserings- och förtjockningsmedel

Description
Framställs av sojabönor. Får användas som stabiliseringsmedel i alkoholhaltiga drinkar avsedda att frysas ned. Mängdbegränsningar.

ADI
Har inte fastställts