E507 - Saltsyra

Additive Group
Övriga tillsatser

Description
Förekommer naturligt till exempel i matsäcken, framställs kemiskt. Salterna är klorider. Utspädd används syran som surhetsreglerande medel. Får användas i nästan alla livsmedel som får innehålla tillsatser. Inga mängdbegränsningar.

ADI
Har inte fastställts