E511 - Magnesiumklorid

Additive Group
Övriga tillsatser

Description
Magnesiumsalt av saltsyra (E 507). Stabiliseringsmedel. Används också i koksaltsprodukter. Får användas i nästan alla livsmedel som får innehålla tillsatser. Inga mängdbegränsningar.

ADI
Har inte fastställts