E512 - Tennklorid

Additive Group
Övriga tillsatser

Description
Tennsalt av saltsyra (E 507). Får endast användas för stabilisering av färgen hos vit konserverad sparris. Mängdbegränsning.

ADI
14 mg tenn/kg/dygn