E514 - Natriumsulfater

Additive Group
Övriga tillsatser

Description
Natriumsalter av svavelsyra (E 513). Förekommer naturligt i mineralvatten och havsvatten, framställs kemiskt. Surhetsreglerande medel. Får användas i nästan alla livsmedel som får innehålla tillsatser. Inga mängdbegränsningar.

ADI
Har inte fastställts