E515 - Kaliumsulfater

Additive Group
Övriga tillsatser

Description
Kaliumsalter av svavelsyra (E 513). Framställs av mineralen kainit eller kemiskt. Surhetsreglerande medel. Får användas i nästan alla livsmedel som får innehålla tillsatser. Inga mängdbegränsningar.

ADI
Har inte fastställts