E517 - Ammoniumsulfat

Additive Group
Övriga tillsatser

Description
Salt av ammoniak och svavelsyra (E 513). Får endast användas som bärare av tillsatser. Ingen mängdbegränsning.

ADI
Har inte fastställts