E520 - Aluminiumsulfat

Additive Group
Övriga tillsatser

Description
Aluminiumsalter av svavelsyra (E 513). Får användas endast till kanderade körsbär och flytande äggvita avsedd som äggskum. Mängdbegränsningar.

ADI
0.14 mg aluminium /kg/d