E522 - Aluminiumkaliumsulfat

Additive Group
Övriga tillsatser

Description
Aluminiumsalter av svavelsyra (E 513). Får användas endast till kanderade körsbär. Mängdbegränsningar.

ADI
0.14 mg aluminium /kg/d