E527 - Ammoniumhydroxid

Additive Group
Övriga tillsatser

Description
Bas. Framställs genom att lösa ammoniak i vatten. Surhetsreglerande medel. Får användas i nästan alla livsmedel som får innehålla tillsatser. Mängdbegränsningar i kakao- och chokladprodukter.

ADI
Har inte fastställts