E536 - Kaliumferrocyanid

Additive Group
Övriga tillsatser

Description
Framställs kemiskt. Får endast användas som klumpförebyggande medel i koksalt och koksaltsprodukter. Mängdbegränsning.

ADI
E535-E538 sammanlagt 0,025 mg/kg/d