E552 - Kalciumsilikat

Additive Group
Övriga tillsatser

Description
Klumpförebyggande medel och polermedel. Får användas bl.a. till torra livsmedel, tabletter, riven ost och för ytbehandling av konfektyrer. Mängdbegränsningar.

ADI
Har inte fastställts