E553b - Talk

Additive Group
Övriga tillsatser

Description
Klumpförebyggande medel och polermedel. Får användas bl.a. till torra livsmedel, tabletter, riven ost och för polering av ris jämte ytbehandling av konfektyrer, korvar och färgade ägg. Mängdbegränsningar.

ADI
Har inte fastställts