E555 - Kaliumaluminiumsilikat

Additive Group
Övriga tillsatser

Description
Klumpförebyggande medel och polermedel. Får användas som bärare i vissa färgämnen. Mängdbegränsningar.

ADI
Har inte fastställts