E558 - Bentonit

Additive Group
Övriga tillsatser

Description
Mineral av vulkaniskt ursprung. Tillåtet som bärare i färgämnen fram till 31.5.2013, då det strukits från förteckningen över tillåtna tillsatser.

ADI
Har inte fastställts