E559 - Aluminiumsilikat (kaolin)

Additive Group
Övriga tillsatser

Description
Aluminiumsalt av kiselsyra. Förekommer naturligt. Tillåtet som klumpförebyggande medel fram till 31.1.2014, då det strukits från förteckningen över tillåtna tillsatser.

ADI
Har inte fastställts