E570 - Fettsyror

Additive Group
Övriga tillsatser

Description
Fett är en förening som består av glycerol och olika fettsyror. De vanligaste fettsyrorna är stearinsyra, palmitinsyra, oljesyra och myristinsyra. Fettsyrorna kan vara av animaliskt ursprung, kan även härstamma från svin. Får användas i nästan alla livsmedel som får innehålla tillsatser. Inga mängdbegränsningar.

ADI
Har inte fastställts

Eventuellt av animaliskt ursprung