E574 - Glukonsyra

Additive Group
Övriga tillsatser

Description
Glukonsyra bildas då kroppen förbränner glukos (druvsocker) och också glukonsyrans deltalakton bildas i kroppen. Ämnet används som jäsningsmedel, surhetsreglerande medel och för stabilisering av färgen hos köttprodukter. Får användas i nästan alla livsmedel som får innehålla tillsatser. Inga mängdbegränsningar.

ADI
Har inte fastställts