E579 - Järnglukonat

Additive Group
Övriga tillsatser

Description
Järnsalter framställda av glukonsyra (E 574) och mjölksyra (E 270). Får endast används för att färga oliver svarta genom oxidation. Mängdbegränsning.

ADI
Har inte fastställts