E586 - 4-Hexylresorcinol

Additive Group
Antioxidationsmedel

Description
Framställs kemiskt. Används för att förhindra svarta prickar (melanin) på nedkylda och djupfrysta skaldjur.

ADI
Har inte fastställts