E640 - Glycin och natriumglycinat

Additive Group
Övriga tillsatser

Description
Glycin är en aminosyra som förekommer naturligt i livsmedel. Syran och dess salt används som smakförstärkare, surhetsreglerande medel och bärare. Får användas i nästan alla livsmedel som får innehålla tillsatser. Inga mängdbegränsningar.

ADI
Har inte fastställts