E907 - Hydrogenerat poly-1-deken

Additive Group
Övriga tillsatser

Description
Kemiskt framställt kolväte. Ytbehandlingsmedel som får användas i sockergodis och torkade frukter. Mängdbegränsning.

ADI
6 mg/kg/dygn