E914 - Oxiderat polyetenvax

Additive Group
Övriga tillsatser

Description
Framställs kemiskt. Får användas som ytbehandlingsmedel på samma sätt som montanasyraestrarna E 912. Inga mängdbegränsningar.

ADI
Har inte fastställts