E939 - Helium

Additive Group
Övriga tillsatser

Description
Ädelgas som förekommer i små mängder i luften. Förpackningsgas. Får användas i alla livsmedel.

ADI
Har inte fastställts