E941 - Kväve

Additive Group
Övriga tillsatser

Description
Utgör nästan 80 procent av luften. Förpackningsgas. Får användas i alla livsmedel.

ADI
Behövs inte