E942 - Dikväveoxid

Additive Group
Övriga tillsatser

Description
Framställs kemiskt. Drivgas. Får användas i alla livsmedel.

ADI
Har inte fastställts