E943a - Butan

Additive Group
Övriga tillsatser

Description
Kolväten som utvinns ur råolja och som används som drivgaser. Får användas i förpackningar till vegetabiliska oljor och vattenbaserade emulsioner avsedda för smörjning av formar och plåtar.

ADI
Har inte fastställts