E944 - Propan

Additive Group
Övriga tillsatser

Description
Kolväte som utvinns ur råolja och som används som drivgas. Får användas på samma sätt som E 943.

ADI
Har inte fastställts