E948 - Syre

Additive Group
Övriga tillsatser

Description
Utgör cirka 20 procent av luften. Förpackningsgas. Får användas i alla livsmedel.

ADI
Behövs inte