E949 - Väte

Additive Group
Övriga tillsatser

Description
Framställs med olika metoder, till exempel genom spjälkning av vatten med hjälp av el. Förpackningsgas. Får användas i alla livsmedel.

ADI
Har inte fastställts