E952 - Cyklamater

Additive Group
Sötningsmedel

Description
Syntetiskt sötningsmedel. Cyklamat är en gemensam benämning på cyklaminsyra, kalciumcyklamat och natriumcyklamat. Innehåller ingen energi. Cirka 30 gånger sötare än vanligt socker. Får användas i flera produkter, såsom drycker, efterrätter, godis, energifattiga livsmedel avsedda för bantning, sylter och marmelader, frukt- och grönsaksprodukter och kosttillskott som innehåller vitaminer och mineralämnen. Mängdbegränsningar.

ADI
7 mg/kg/dygn