E954 - Sackariner

Additive Group
Sötningsmedel

Description
Syntetiskt sötningsmedel. Innehåller ingen energi. Cirka 500 gånger sötare än vanligt socker. Får användas i flera produkter på samma sätt som acesulfam. Mängdbegränsningar.

ADI
5 mg/kg/dygn