E955 - Sukralos

Additive Group
Sötningsmedel

Description
Syntetiskt sötningsmedel. Framställs kemiskt av sackaros genom att tillsätta klor. Cirka 500-600 gånger sötare än vanligt socker. Får användas i flera produkter på samma sätt som acesulfam. Mängdbegränsningar.

ADI
15 mg/kg/dygn