E962 - Salt av aspartam och acesulfam

Additive Group
Sötningsmedel

Description
Syntetiskt sötningsmedel. Framställs av aspartam och acesulfam. Cirka 100-200 gånger sötare än vanligt socker. Får användas i samma produkter som aspartam och acesulfam. Mängdbegränsningar. Livsmedel ska märkas med uppgiften ”innehåller en fenylalaninkälla”. Personer mer medfödd fenylketonuri (PKU) kan inte spjälka fenylalanin och måste därför undvika livsmedel som innehåller aspartam.

ADI
40 mg/kg/dygn