E969 - Advantam

Additive Group
Sötningsmedel

Description
Syntetiskt sötningsmedel som är tusentals gånger sötare än vanligt socker. Advantam är ett derivat av aspartam. Eftersom fenyalanin ingår i advantam, lämpar det sig inte för personer med medfödd fenylketonuri (PKU). Får användas till samma typer av livsmedel som acesulfam. Mängbegränsningar.

ADI
5 mg/kg/d