E999 - Kvillajaextrakt

Additive Group
Övriga tillsatser

Description
Framställs av bark från trädet Quillaia saponaria. Skumbildande medel i drycker. Får endast användas i läskedrycker och cider. Mängdbegränsning.

ADI
5 mg/kg/dygn