Information om enskilda tillsatser

I detta avsnitt ges information om enskilda tillsatser.

Se också E-koder.