Införsel och utförsel av livsmedel

Bestämmelserna om import och export av livsmedel indelas grovt taget enligt två faktorer.

EU-land eller ett land utanför EU?

  • handel på den inre marknaden är införsel från eller utförsel till ett annat EU-land
  • länder utanför EU kallas tredjeländer.

Vilken produkt importeras eller exporteras?

  • Livsmedelssäkerhetsverket Evira övervakar importen av animaliska livsmedel (t.ex. kött, fisk, mjölk).
  • Tullen övervakar importen av andra livsmedel (t.ex. drycker, sötsaker och kex)

Export

Exportbestämmelserna hör till destinationslandets lagstiftning. Mera information fås från destinationslandets ambassad eller tillsynsmyndigheter.