EU medlemsländer, Norge och Schweiz

På dessa sidor finns information om den tillsyn som riktas mot animaliska livsmedel som införs via den inre marknaden till Finland. Här finns också information om första ankomstverksamheten och om de krav som den berörs av.

Sidorna är riktade både till företagare och tillsyn.