Första ankomsttillsyn över livsmedel

Första ankomsttillsynen är livsmedelstillsyn som inriktar sig på livsmedel av animaliskt ursprung som levereras till Finland från andra medlemsstater i EU och vissa andra länder (länder som har ett särskilt avtal). Syftet med första ankomsttillsynen är att säkerställa den livsmedelshygieniska kvaliteten hos de nämnda livsmedlen och förhindra att djursjukdomar sprids via dessa livsmedel.

Instruktioner och blanketter avsedda för första ankomstföretagare finns på undersidan Till första ankomstföretagare, till vilken det finns en länk i kolumnen till vänster på denna sida. På undersidorna har också för olika ämnesområdens del lagts ut annan information om första ankomstverksamheten och första ankomsttillsynen.

På dessa sidor finns länkar till sådana sidor som är väsentliga med tanke på första ankomstverksamheten (på Eviras webbplats och på andra webbplatser). Under dem finner man bland annat förteckningarna över godkända anläggningar såväl i EU-länderna som i länder utanför EU, kommissionens beslut om skydd som begränsar leverans av livsmedel av animaliskt ursprung, information om CITES-avtalet som reglerar handeln med utrotningshotade djur och fångstintyg.

Obs! Endast till tillsynsmyndigheter riktat material kan hittas i Eviranet (på finska).

Mer information:
ensisaapumisvalvonta@evira.fi
överinspektör Britta Wiander, tfn 029 530 5381 

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER