Allmänt

1. Vilken lagstiftning hänför sig till första ankomstverksamhet?

Lagstiftning som hänför sig till första ankomstverksamhet och tillsynen över denna:

  • livsmedelslagen 23/2006
  • jord- och skogsbruksministeriets förordning om verksamhet vid första ankomstplatser 118/2006
  • EG:s förordning om särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (853/2004)
  • EG:s förordning om särskilda salmonellagarantier (1688/2005) (salmonellagarantiförordningen).