Definitioner

1. Vad avses smed ett livsmedel av animaliskt ursprung?

Med ett livsmedel av animaliskt ursprung avses enligt 6 § i livsmedelslagen och 1 artikeln i EG-förordning 853/2004 ett sådant livsmedel, som innehåller enbart animaliska produkter eller ett sådant livsmedel, som innehåller både produkter av vegetabiliskt ursprung och obearbetade produkter av animaliskt ursprung. Honung och blod är också animaliska livsmedel.

2. Vad avses med ett kontrollmärke?

Ett kontrollmärke är ett märke som stämplas på slaktkroppspartier och som innehåller tillverkningslandets namn eller en förkortning av detta, anläggningens godkännandenummer och förkortningen EG.

3. Vad avses med ett identifieringsmärke?

Ett identifieringsmärke är ett på livsmedel av animaliskt ursprung och på emballage och förpackningar till sådana anbringat ovalt märke, som innehåller tillverkningslandets namn eller en förkortning av detta, anläggningens godkännandenummer och förkortningen EG. Detta märke kallades tidigare också hälsomärke.

4. Vad avses med en första ankomstplats?

Med en första ankomstplats avses den första i Finland belägna livsmedelslokal som tar emot livsmedel av animaliskt ursprung som kommer från en annan medlemsstat inom Europeiska unionen till Finland samt en livsmedelslokal som tar emot sådana livsmedel som odelade importpartier från mellanlager efter att de förvarats högst 48 timmar (livsmedelslagen 6 §, första ankomstförordningen 4 §).

En första ankomstplats kan vara till exempel ett slakteri, en köttstyckningsanläggning, ett lager och en tillverkningsplats eller den kan också vara en livsmedelsbutik, en restaurang eller något annat storkök.

En rörlig livsmedelslokal godkänns inte som första ankomstplats.

5. Vad avses med en livsmedelsföretagare med ansvar för import och vidareförmedling?

Med en livsmedelsföretagare med ansvar för import och vidareförmedling avses en fysisk eller juridisk person som importerar eller förmedlar livsmedel av animaliskt ursprung från en annan medlemsstat inom Europeiska unionen till Finland (livsmedelslagen 6 §, första ankomstförordningen 4 §).

6. Vad avses med en försändelse?

Med en försändelse avses en grupp för försäljning avsedda sådana enheter av samma typ av livsmedel som har producerats, tillverkats eller förpackats i samma anläggning och levererats samtidigt till Finland (första ankomstförordningen 4 §).

7. Vad avses med ett parti?

Med ett parti avses en grupp eller samling identifierbara produkter som erhålls från en viss process under praktiskt taget identiska förhållanden och som framställs under en fastställd produktionsperiod (första ankomstförordningen 4 §).

8. Vad avses med en kombinationslivsmedel?

Kombinationslivsmedel är livsmedel som innehåller både produkter av vegetabiliskt ursprung och bearbetade (gräddad) produkter av animaliskt ursprung. Definition för kombinationslivsmedel finns i förordning EG 853/2004 (artikel 1, punkt 2). Kombinationslivsmedel är till exempel modersmjölksersättningar, färdigmatsmåltider och piroger.