Livsmedel av animaliskt ursprung

1. Vad avses med ett livsmedel av animaliskt ursprung?

Med ett livsmedel av animaliskt ursprung avses enligt 6 § i livsmedelslagen och artikel 1 i EG-förordning 853/2004 ett sådant livsmedel som innehåller enbart animaliska produkter eller ett sådant livsmedel, som innehåller både produkter av vegetabiliskt ursprung och obearbetade produkter av animaliskt ursprung. Honung och blod är också animaliska livsmedel.

Om kontroll- och identifieringsmärkning av livsmedel ingår stadganden i artikel 5 och 6 i förordning 853/2004 och i avsnitt I i bilaga II till samma förordning.

2. Omfattas kombinerade livsmedel av första ankomsttillsynen?

Nej

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER