Provförsändelser av livsmedel

1. Ett hurdant tillstånd kräver införsel av ett provparti av ett livsmedel till Finland från ett annat EU-medlemsland t.ex. för analys eller utvärdering?

Livsmedelssäkerhetsverket kan bevilja tillstånd för införsel av provpartiet. Tillstånd kan beviljas endast för ett sådant provparti som saknar kommersiellt värde och som förs in för forskning. Provpartiet skall förstöras efter undersökningen (JSMf 569/2006, 15 §).