Särskilda salmonellagarantier

1. Om saltad kokt skinka införs till Finland från ett annat EU-land, gäller då samma bestämmelser om salmonellatester på skinkan som på rått svinkött?

En skinka som är saltad och införs till Finland på den inre marknaden omfattas inte av de särskilda salmonellagarantierna. Det krävs således inga sådana salmonellaundersökningar eller handelsdokument som avses i förordning 1688/2005.