Import från sådana länder, som har ett särskilt avtal

EU har slutit avtal med vissa länder utanför EU om att reglerna om handel på den inre marknaden tillämpas i handeln med animaliska livsmedel och vid transport av sådana livsmedel. Livsmedlen behöver då inte undergå veterinär gränskontroll då de införs till Finland, utan de omfattas av första ankomsttillsynen.

Nedan följer en förteckning över de länder, med vilka ovan nämnda avtal slutits (inom parentes de livsmedel som för enskilda länders del omfattas av första ankomsttillsynen).

Andorra                (alla animaliska livsmedel)
Färöarna              (fiskeriprodukter)
Island                   (fiskeriprodukter)
Liechtenstein      (alla animaliska livsmedel)
Monaco                (alla animaliska livsmedel)
Norge                   (alla animaliska livsmedel)
San Marino         (alla animaliska livsmedel)
Schweiz               (alla animaliska livsmedel)

De särskilda avtalen mellan EU och vissa länder finns på kommissionens webbsidor under http://ec.europa.eu/food/international/trade/agreements_en.htm